Jättiläisten ympäröimänä!

Europan hockeyliiton strategia- ja kehitysjohtaja Tom Pedersen-Smith teki äskettäin merkittävän vierailun Suomeen! 🇫🇮 Hänen vierailunsa toi monia uusia oivalluksia suomalaiselle maahockeykentälle ja vahvisti suhteita tärkeiden avainhenkilöiden kesken.

Eritys kiitos kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Kari Niemi-Nikkolalle (ylitarkastaja) sekä Niina Toroille (Suomen Olympiakomitean kansainvälisten asioiden päällikkö). Heidän lämmin vastaanottonsa ja yhteistyöhalunsa vievät eteenpäin jäsentemme etuja.

Euroopan Hockeyliiton laajentaessa edelleen toimintakenttäänsä ja vaikutusvaltaansa, tämä tulee varmasti antamaan pohjaa hedelmälliselle maahockeyn kehitystyölle!

Kiitokset myös Andrew Schofield, Minna Mäkelä, Mika Rihtilä jotka tapasitte Tomin illallisen merkeissä ja Andrew teemapäivänä kuljetti Tomia näissä paikoissa tapaamassa oikeita merkittäviä urheilu vaikuttajia.

https://www.linkedin.com/posts/tompedersensmith_surrounded-by-giants-fantastic-insight-activity-7170771437270609920-c_w3?utm_source=share&utm_medium=member_android

--------------------------

We're thrilled to announce that Tom Pedersen-Smith, Head of Strategy and Development for EuroHockey, recently made a remarkable visit to Finland! 🇫🇮 His trip provided invaluable insights into the Finnish hockey landscape and fostered stronger relationships with key figures.

A huge shoutout to the Ministry of Education, Culture, and Sport, particularly Kari Niemi-Nikkola (Senior Director and Advisor), and Niina Toroi (Manager of International Relations & Education and Competence Expert at the Finnish Olympic Committee). Their warm welcome and collaboration have been instrumental in furthering the interests of our members.

As Euro Hockey continues to expand its reach and influence, these partnerships with esteemed organizations and individuals are invaluable. Here's to more fruitful collaborations and exciting developments in the world of hockey!

Thanks also to Andrew Schofield, Minna Mäkelä, Mika Rihtilä who met Tom at dinner and Andrew on the theme day drove Tom around these places to meet real important sports influencers.