LISENSSIKAUSI VAIHTUU UUDET LISENSSIT SUOMISPORTISTA 1.4.2024 alkaen

Lisenssi- ja vakuutuskausi vaihtuu nyt 1.4.2024. Yhtään aikaisemmin ei tuotteita saa ostettua.

Muistakaa käydä ostamassa uudet lisenssit ja vakuutukset. Ostopaikka https://info.suomisport.fi

Valitse lajiksi "Maahockey" ja muista valita oma seurasi. Tarvittaessa yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät tämän sivuston materiaalipankista.

Muutoksia tulee hieman vakuutushintoihin korotus SM, nuoriso ja harraste vakuutukseen. Lisenssihinnat ennallaan.

Lukekaa tuoteseloste tarkkaan, jotta asia tulee ymmärretyksi.

Vakuutus on pakollinen nuoriso (alle 21v) ja juniorilisensseissä.

Mikäli pelaaja kirjallisesti todistaa omaavansa oman vakuutuksen, joka kattaa maahockeyssa sattuneet vahingot, liiton vakuutusta ei tarvitse ottaa.

Suomen Hockeyliitto Ry Pohjola Sporttiturva 1.4.2024–31.3.2025 Vakuutusnumero 06-21929

Sporttiturva lyhyesti Sporttiturvasta korvataan, kun loukkaannut äkillisen tapahtuman seurauksena - esimerkiksi akillesjänne repeää tai polvi menee sijoiltaan. Myös rasitusmurtuma tai sen esiaste korvataan, mikäli se ilmenee äkillisen tapahtuman yhteydessä. Äkillisen tapahtuman tulee sattua Sporttiturvan voimassa ollessa. • Hoitokorvaus 15 000 € jokaista äkillistä tapahtumaa kohti

• Omavastuu 100 € jokaista äkillistä tapahtumaa kohti

SM-lisenssi Omavastuu 200 € jokaista äkillistä tapahtumaa kohti !

• Haittakorvaus 30 000 €

• Kuolinkorvaus 8 500 €. Lisätietoja ja toimintaohjeet sivuilta vahinkoapu.pohjola.fi ja op.fi sekä palvelunumerosta 0303 0303. Sporttiturvan vakuutusehdot L2401

The license and insurance period will change on April 1, 2024. Products may not be purchased any earlier.
Remember to go and buy new licenses and insurances. Place of purchase https://info.suomisport.fi
Select "Maahockey" as the sport and remember to choose your own club. If necessary, detailed instructions can be found in the material bank of this website.

There will be some changes in the insurance prices, an increase in SM, youth and hobby insurance. License prices unchanged.

Read the product description carefully to understand the matter. English version also there.

Insurance is mandatory for youth (under 21) and junior licenses.

If the player proves in writing that he has his own insurance, which covers damage caused in field hockey, the association's insurance does not need to be taken out.

Finnish Hockey Association Ry Pohjola Sporttiturva 1 April 2024–31 March 2025 Insurance number 06-21929
Sports insurance in brief Sports insurance is reimbursed when an injured person is injured as a result of a sudden event - for example, the Achilles tendon tears or the knee dislocates. A stress fracture or its precursor is also compensated if it occurs in connection with a sudden event. The sudden event must occur while Sporttiturva is in force.

• Treatment compensation €15,000 for each sudden event

• Deductible €100 for each sudden event

• SM license Deductible €200 for each sudden event !!!

• Damage compensation €30,000

• Death compensation €8,500. For more information and operating instructions, visit the pages szumpiapu.pohjola.fi and op.fi and call the service number 0303 0303. Sporttiturva's insurance terms and conditions L2204

Rekisterinpitäjän tietosuojaseloste (0.16 MB)