Muistutus yhdenvertaisuudesta / reminder about Equality and Diversity
9.7.2020 22:47 Uutiset / Liiton etusivu

Suomen Hockeyliitto tuomitsee rasismin ja syrjinnän kaikissa olomuodoissaan. Rasismi on rikollista ja tuomittavaa sekä kentällä että kentän ulkopuolella. Suomen Hockeyliiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Hockey yhdistää ihmisiä ympäri maailman – niin myös täällä Suomessa. Hockey on yleisesti tunnettu herrasmieslajina ja lajin sisään on rakennettu reilun pelin periaatteet.

Liiton tietoon on kesäkauden alkaessa tullut muutama ilmoitus rasistisesta käytöksestä. Suomen Hockeyliitolla on nollatoleranssi rasismille, kiusaamiselle, häirinnälle sekä kaikelle epäasialliselle ja syrjivälle käytökselle. Liitto ottaa kaikki tapaukset vakavasti ja puuttuu niihin. Kurinpitovaliokunta käsittelee raportoidut tapaukset. Liitto tarkentaa erotuomareiden ohjeistusta epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta otteluissa sekä lisää erotuomareiden koulutusta.

Hockeyliiton ensimmäisen yhdenvertaisuussuunnitelman (vuodelta 2017) tavoitteena on

- Kehittää toimintatapoja yhdenvertaisempaan harrastamiseen, kilpailemiseen, syrjintään puuttumiseen sekä toimintaan osallistumiseen.

- Varmistaa, että lajimme ja sen toiminta koetaan avoimeksi ja kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi lajin ja liiton toiminnan pariin.

Yhdenvertaisuussuunnitelma löytyy internet-sivuilta kohdasta materiaalipankki https://www.hockeyliitto.com/materiaalipankki/?dow...

Toimintaohjeet epäasialliseen kohteluun puuttumiseen

Jos huomaat kentällä, harjoituksissa tai kentän ulkopuolella kiusaamista, syrjimistä, fyysistä väkivaltaa, henkistä väkivaltaa, seksuaalista- ja sukupuoleen perustuvaa häirintää tai seksuaalista väkivaltaa.

Ole ensisijaisesti välittömästi yhteydessä oman seurasi toimihenkilöihin. Seurat ovat liiton jäseninä sitoutuneet eettisiin ohjeisiin ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Jos asia ei selviä, ole yhteydessä Hockeyliiton yhteyshenkilöihin:

Liitto muistuttaa seuroja, pelaajia ja toimihenkilöitä seuraavista yleisistä urheilun ja liikunnan pelisäännöistä.

Reilua ja vastuullista urheilutoimintaa on

toisten kunnioittaminen (pelaajien, tuomareiden, toimitsijoiden)

toisten puolustaminen ja kannustaminen

kilpailusääntöjen noudattaminen

kaikkien mukaan ottaminen ja tasapuolinen huomiointi

toisten koskemattomuuden kunnioittaminen

jos itseä tai jotain toista kiusataan tai häiritään, kerrotaan siitä valmentajalle tai jollekin muulle aikuiselle

Reiluun urheilutoimintaan ei kuulu

nimittely, toisen nöyryyttäminen

väkivaltainen käyttäytyminen: lyöminen, potkiminen yms.

seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä
– seksuaalista häirintää on esimerkiksi epäasialliset seksuaaliset puheet tai vitsit, vartaloa tai intiimiä yksityiselämää koskevat seksuaaliväritteiset huomautukset tai kysymykset, seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, epäasialliset seksuaaliset sisällöt eri sosiaalisen median kanavissa tai yhdyntää tai muita seksuaalisia tekoja koskevat ehdotukset tai vaatimukset
– sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisesta sukupuolesta, toisen sukupuolen alentaminen tai kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen

rasistinen tai syrjivä kielenkäyttö
– rasismi on ihmisen tai ihmisryhmän asettaminen muita alempiarvoisempaan asemaan esim. ihonvärin, kulttuurin, etnisen taustan, äidinkielen, seksuaalisen suuntautumisen tai uskonnon takia
– syrjintä voi olla ulkopuolelle jättämistä sukupuolen, ihonvärin, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tms. takia

urheilijoiden, valmentajien tai muiden aikuisten alkoholin käyttö harjoituksissa, leireillä tai kilpailumatkoilla

Lisätietoa ja tukea ennaltaehkäisevään toimintaan tai epäasiallisen kohtelun käsittelyyn: https://etoleyksin.fi

=========================

Finnish Hockey Association says strongly NO to any kind of racism and discrimination on and off the pitch. The activities of the Finnish Hockey Association are based on the ethical values and principles of fair play in sports. Hockey unifies people all over the world - and in Finland as well. As a non-contact sport that has a strong representation for both male and female athletes, hockey has fostered a high level of equality and fairness.

Up until recently, the Finnish Hockey Association has been unaware of complaints about such behavior. However, with the start of the season in 2020, the Federation has become aware of a few cases. The Association takes all cases seriously and the Association disciplinary committee deliberates on the cases and decides on possible actions. We have zero tolerance for bullying, discrimination, racism, harassment and all kinds of inappropriate behavior in field hockey. The Association will now specify the instructions for umpires and officials how to react to any inappropriate behaviour on the pitch. Also education of the umpires will be increased and strengthened.

The goal of the Finnish Hockey Association’s first equality plan is (dating from 2017) made the following promises:

- Develop ways to engage in more equal opportunities, competition, non-discrimination and participation.

- Ensure that our sport and its activities are perceived as open and everyone feels welcome to the activities of the sport and the SHOL

Equality plan (yhdenvertaisuussuunnitelma) can be found at Association website under "materiaalipankki" https://www.hockeyliitto.com/materiaalipankki/?dow...

What to do if you detect or encounter discrimination

If You see on pitch, during training or off the pitch any bullying, discrimination, physical or mental violence, sexual harassment or violence primarily contact your club officials (coach/instructor, team manager, club president). The clubs are members of Finnish Hockey Association and committed to it´s ethical instructions and equality and diversity program.

If you cannot get help inside the club you may contact following Finnish Hockey Association officials:

CEO Hannu Hytönen (toiminnanjohtaja@hockeyliitto.com, tel +358 400 503 621)

General Secretary Klaus Saijonkivi (info@hockeyliitto.com), tel + 358 400 481 180)

Board Member Elisa Vaittinen (elisa.vaittinen@gmail.com, tel +358 45 882 3117)

Finnish Hockey Association reminds clubs, players and staff of the following general rules of the game and of sport and exercise.

Fair and responsible sports activities include:

• respect for others (players, umpires, officials)

• defending and encouraging others

• compliance with competition regulations

• involvement and equal consideration of all

• respect for the integrity of others

• if you or someone else is bullied or harassed, tell the coach or another adult

Fair sports activities do NOT include:

• naming, humiliating another

• violent behavior: hitting, kicking, etc.

• sexual or gender-based harassment

- sexual harassment includes, but is not limited to, inappropriate sexual speech or jokes, sexually explicit remarks or questions about body or intimate privacy, sexually suggestive gestures or expressions, inappropriate sexual content on various social media channels, or suggestions or demands for sexual intercourse or other sexual acts

- interference sex, for example, degrading voice of the opposite sex, lower or bullying of one sex, when it is based on the sex of the bullied

• racist or discriminatory acts or language

- racism is the implied inferiority of a person or group of people due to, for example, skin color, culture, ethnic background, mother tongue, sexual orientation or religion;

- discrimination is exclusion or abuse on grounds of gender, skin color, sexual orientation, religion, etc.

• the use of alcohol by athletes, coaches or other adults during training, camps or competition trips


For further information and support is found from www.etoleyksin.fi   
Lisää uutisia
Hockeyliitto
«  Heinäkuu   »
Kategoriat