Päivitetty koronaohje 3.12.2021
3.12.2021 21:51 Uutiset / Liiton etusivu

Päivitetty 3.12.2021

In English below

OHJEISTUS LIITON ALAISEN TOIMINNAN JÄRJESTÄMISEEN KORONAVIRUSPANDEMIAN AIKANA

Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta päivitetään tarvittaessa pandemiatilanteen muuttuessa. Lisätietoa ja ajantasaiset rajoituspäätökset, ohjeistukset, suositukset ja määräykset koronavirusepidemiasta Valtioneuvoston, THL:n ja AVI:n sivuilla.

Lasten, nuorten ja aikuisten harrastus- ja kilpailutoiminta on mahdollista kaikkialla Suomessa tietyin alueellisin rajoituksin.

Aluehallintovirastot ja kunnat voivat asettaa valtioneuvoston periaatepäätöstä tiukempia alueellisia ja paikallisia rajoituksia harrastustoimintaan silloin, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.

Koronaviruksen ehkäisemiseksi hockeytä ei tule pelata eikä harjoitella, jos henkilöllä on pieniäkään sairauden oireita. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkku- kipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.

Toiminnassa pyritään kaikin keinoin varmistamaan toimintaan osallistuvien terveysturvallisuus ja kaikkien toimintaan osallistuvien henkilöiden tulee sitoutua noudattamaan yleisiä koronaohjeistuksia ja varmistamaan omalla toiminnallaan, että tauti ei pääse leviämään.

Ohjeita turnauksiin osallistumisesta

Turnauksissa ja liiton alaisissa tapahtumissa kaikkien osallistujien, pelaajien, tuomareiden, yleisön ja toimihenkilöiden tulee ilmoittautua tapahtumaan Suomisport-palvelun kautta. Pelin aikana kentällä on ainoastaan pelaavien joukkueiden pelaajat ja toimihenkilöt sekä tuomarit ja toimitsijat.

Jokainen tapahtumiin osallistuja, on velvollinen huolehtimaan yleisten tilojen hygieniasta. Erityisesti hyvään käsihygieniaan tulee kiinnittää huomiota. Pelaajille suositellaan henkilökohtaisen käsidesin mukana kuljettamista.

Joukkueiden tulee välttää turhan aikaisin ottelupaikalle saapumista ja ylimääräistä oleskelua pelipaikalla otteluiden jälkeen. Mikäli joukkueella on yli tunnin pelitauko, suositellaan joukkueen poistumista paikalta turhien kontaktien välttämiseksi.

Turnauksissa vastuujoukkue on osoittanut joukkueille pukuhuoneet, joita käyttää vain yksi joukkue kerrallaan.

Pelikentän ulkopuolella pyritään säilyttämään turvavälit ja välttämään joukkueiden ristiin kulkemista. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Kättelyä ei suoriteta ennen peliä tai pelin jälkeen.

Sisätiloissa edellytetään maskin käyttöä. Maskeja tulee käyttää myös väkijoukossa.

Jos joukkueessa ilmenee positiivinen koronatartunta turnauksen jälkeen, siitä on ilmoitettava välittömästi kilpailu@hockeyliitto.com. Alueen tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee epidemioiden selvitystä ja tartunnan jäljittämistä ja määrittää karanteeniin asetettavat henkilöt.

Turnauksen vastuujoukkue voi päättää yleisön ottamisesta ja koronapassin käyttöönotosta tapahtumassa. Tämänhetkisessä tilanteessa koronapassia voi yleisötapahtumassa vaatia vain, jos tapahtumaan liittyy tartuntatautilain mukaan asetettuja rajoituksia.

Liitto suosittelee koronapassin käyttöönottoa tapahtumissa.

Jos tapahtuman vastuujoukkue päättää ottaa käyttöön koronapassin heillä tulee nimetty henkilö, joka valvoo kaikkia paikalle saapuvia ja tarkistaa heiltä koronapassit. Henkilöt, joilla ei ole esittää koronapassia eivät voi osallistua ottelutapahtumaan.

Mikäli koronapassia ei haluta ottaa käyttöön, vaihtoehtona on, että

  • Tapahtumaan ei oteta lainkaan yleisöä.
  • Tapahtumaan otetaan enintään aluehallintoviraston määräämän kokoontumisrajoituksen mukainen katsojamäärä

Katsojien tulee pysytellä katsomassa ja välttää turhaa kulkemista paikasta toiseen. Katsojien on noudatettava turvavälejä mahdollisuuksien mukaan. Katsojien tulee käyttää sisätiloissa maskeja.

Jos tapahtumassa on myyntipiste, siellä tulee olla tarjolla käsidesiä. Myyntipisteessä suositellaan käyttämään kortti-/mobiilimaksamista ja huolehtimaan hyvästä hygieniasta.

Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden tulee edelleen välttää tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Matkustuksen suhteen noudatetaan viranomaisten maahantulosäädöksiä ja karanteeniohjeita.

...

Updated December 3rd 2021

GUIDELINES FOR ORGANIZING HOCKEY ACTIVITIES DURING COVID EPIDEMIC

These instructions are valid until further notice. The guidelines will be updated when necessary. More information and up-to-date restriction decisions, guidelines, recommendations and regulations on the coronavirus epidemic are available on the websites of the Government, THL (Finnish Institute for Healt and Welfare) and AVI (regional state administratitive agency).

Hobbies and competitions for children, young people and adults are possible throughout Finland with certain regional restrictions.

Regional government agencies and municipalities may impose stricter regional and local restrictions on recreational activities than the Government's decision-in-principle when necessary to prevent the spread of the epidemic.

To prevent coronavirus, hockey should not be played or practiced if a person has any symptoms of the disease. The coronavirus causes a respiratory infection, the symptoms of which may include cough, sore throat, fever, dyspnoea, muscle aches, abdominal symptoms and headache.

Every effort must be made to ensure the health safety of those involved in the sport. All persons involved in the sport must undertake to follow the general corona guidelines and to ensure by their own actions that the disease does not spread.

Instructions for participating in tournaments

In tournaments all participants, players, referees, the public and staff must register for the event through the Suomisport service. During the game, only the players and staff of the playing teams, as well as the referees and officials may attend.

Every participant in the events is obliged to take care of the hygiene of the public areas. Particular attention should be paid to good hand hygiene. Players are advised to carry a personal hand disinfectant.

Teams should avoid arriving at the venue unnecessarily early and staying on the field after matches. If a team has a break of more than an hour, it is recommended that the team leave the site to avoid unnecessary contact.

In tournaments, the responsible team has assigned teams changing rooms that are used by only one team at a time.

Outside the playing field, efforts are made to maintain safety distances and avoid teams crossing. Unnecessary physical contact should be avoided. The handshake is not performed before the game or after the game.

A mask is required indoors. Masks should also be used by the crowd.

If the team develops a positive corona infection after the tournament, it must be reported immediately to kilpailu@hockeyliitto.com. The doctor in charge of infectious diseases in the area will investigate the epidemics and trace the infection and determine who will be quarantined.

The team in charge of the tournament may decide to admit the audience and introduce a corona pass at the event. In the current situation, a corona passport can only be required for a public event if the event is subject to restrictions imposed by the Communicable Diseases Act.

The association recommends use of a corona certificate at events.

If the team in charge of the event decides to introduce a corona certificate, they will have a designated person to supervise everyone who arrives and check the corona certificate from them. Persons who do not have to present a corona certificate will not be able to attend the match event.

If the team in charge do not want to use the corona certificate, the alternative is that

  • No audience will be admitted to the event.
  • The maximum number of spectators in accordance with the meeting restriction set by the regional government agency will be admitted to the event

Viewers should stay watching and avoid unnecessary travel from one place to another. Viewers must observe safety clearances whenever possible. Viewers should wear masks indoors.

If there is a point of sale at the event, hand disinfectant must be available there. It is recommended to use card / mobile payments and good hygiene at the point of sale.

Finnish citizens and people living in Finland must continue to avoid unnecessary travel abroad. With regard to travel, the authorities' entry regulations and quarantine instructions are followed.


   
Lisää uutisia
Hockeyliitto
«  Elokuu   »
Kategoriat